Codecamp Akademik Kurul Başkanı

Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmekte olan Prof.Dr. Şirin Karadeniz; Bilgisayar Sistemleri Eğitiminde Lisans, Bilgisayar Eğitiminde Yüksek Lisans ve Eğitim Teknolojisi alanında Doktora derecesini almıştır. Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim teknolojisi ve bilgisayar bilimi eğitimine ilişkin dersler vermektedir. Dr. Karadeniz bilgi işlemsel düşünme, dijital vatandaşlık, eğitime teknoloji entegrasyonu, tasarım odaklı düşünme gibi alanlarda projeler ve çalışmalar yürütmekte ve bu alanlarda öğretmenlere, öğrencilere ve velililere çalıştay ve seminerler vermektedir. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları bilgisayar bilimi eğitimi çerçevesinin belirlenmesi, öğretim programının geliştirilmesi, ders kaynaklarının üretilmesi ve öğretmen eğitimlerini içeren projeyi yürütmüş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2016-2017 ortaöğretim Bilgisayar Bilimi dersi ile ortaokul BT ve Yazılım dersinin öğretim programı güncelleme çalışmalarında komisyonda görev yapmıştır. 2016 yılında Microsoft ve Kagider ortaklığında ilk kez verilen Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasında yılın başarılı kadın eğitimcisi ödülüne layık görülmüştür: Dr. Karadeniz, TUBITAK, MEB, UNICEF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nde ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı, uzman ve danışman olarak görev almıştır. Dr. Karadeniz, eğitim teknolojisi alanında ulusal kitap, ulusal ve uluslararası kitap bölümleri, makaleler ve bildiriler yayınlamıştır.